Live Landmark

Mentaltrener & foredragsholder

Lightning Process

Unge mennesker

Fler enn 300 personer under 20 år har vært gjennom LP-kurs (Lightning Process).

HER finner du søknadsskjema til LP-kurset (Lightning Process) som du kan sende inn når du er klar.

  • Mange unge mennesker deltar på LP-kurs (Lightning Process). De kan ha ulike utfordringer og får individuell veiledning.
  • Foreldrene er viktige medspillere og jeg ønsker derfor at foreldrene er med på LP-kurset (Lightning Process) og sørger for å lære seg både metode og tilnærming for deretter å teste det ut på seg selv. På denne måten vil foreldrene få egenerfaring og dermed bli en enda bedre veileder for barnet/ungdommen i etterkant.
  • Foreldrenes oppfølging i etterkant er helt avgjørende for veien videre.
  • Unge mennesker må, på samme måte som andre deltakere, ha en egenmotivasjon for å gjøre en innsats for å påvirke sin egen situasjon. Det er de som må bruke metodene i etterkant, selv om jeg også lærer foreldrene hvordan de kan være med å hjelpe, støtte og veilede egne barn og ungdom.
  • Ring meg gjerne for en samtale i forkant, slik at jeg kan gi så mye informasjon som mulig slik at alle parter er godt forberedt på å ta et skritt i neste retning.

Unge mennesker blir prioritert, og jeg er alltid disponibel for foreldrene i etterkant av kurs!

HER finner du søknadsskjema til LP-kurset (Lightning Process) som du kan sende inn når du er klar.

Spørsmål?

Live Landmark

Live Landmark
Tlf 918 55 303
live@livelandmark.no

Emilie Kalkenberg

"Jeg var ikke sikker på om jeg noen gang kom til å bli frisk, men nå trener jeg 400 timer i året. Mental trening med Live gjorde det mulig."

Emilie Kalkenberg, Skiskytter i Skiskytterforbundets satsningsgruppe

Klar for å delta på LP-kurs?

Live Landmark AS  |  Tlf 918 55 303  |  live@livelandmark.no  |  Org.nr 998 517 087

Facebook  |   Twitter  |   RSS-feed  |   Blogg