Live Landmark

Mentaltrener & foredragsholder

Lightning Process

Frisk fra ME

Publisert i Fædrelandsvennen 14.07.2018 Fædrelandsvennen har prisverdig nok satt søkelys på ME, men har valgt en litt ensidig vinkling. Oppslagene har vist pasienter som kun ønsker en medisin og artiklene har fremmet pasientforeningens ståsted om at tilstanden skyldes en spesifikk …

ME-pasienter fortjener dokumentert behandling

Publisert i Stavanger Aftenblad 25.06.18 En ME-pasient skriver et varmt innlegg for medisinsk behandling av ME, men avviser samtidig den behandlingen som er best dokumentert; kognitiv terapi og gradert trening. Det er problematisk. Argumentet er at ME-pasienter blir sykere av kognitiv …

ME-epidemin på väg till Sverige

Publisert i svenske Expressen 27 februar 2018: Ungdomar kan få beskedet att de har en obotlig allvarlig sjukdom. Den inställningen riskerar bli en självuppfyllande profetia. I en norsk undersökning uppger 11 % av befolkningen att de känt sig utmattade i …

Norge har en ME-epidemi

Publisert i Aftenposten 09.mai 2017 Når unge mennesker får beskjed om at de har en alvorlig kronisk sykdom det ikke finnes kur for, kan det bli en selvoppfyllende profeti. For litt siden ble jeg spurt om å være ekspertkommentator i …

Ideologi styrer forskningen

Publisert i Dagbladet 9. februar 2017 I et kontroversielt felt bør ingen av partene sitte på pengesekken. Om man velger å unnlate å forske på den ene tilnærmingen, så vil man fordomsfullt kunne hindre kunnskapservervelse. Forskningsrådet øremerket 30 millioner kroner …

Live Landmark og Lightning Process: Fakta

Publisert hos Dagsavisen 16.04.2016 RBUP inviterte meg til å holde et foredrag om Lightning Process og ME. Hensikten var å dele innhold og metoder med kognitive terapeuter og andre interesserte siden det er mange med ME-diagnose som deltar på LP-kurs. …

Kronisk utmattelsessyndrom og erfaring med Lightning Process

Publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening 12.03.2016 Årsaken til kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) er uavklart og omstridt, og behandlingsmulighetene er begrensede. Mange som har deltatt på kurset Lightning Process har rapportert om positiv effekt. Det bør lede til en …

Slik kveles debatt

Publisert i VG 21.08.2015 I kronikken ”ME-samfunnet kan skade pasientene” omtalte jeg et internettbasert pasientsamfunn. Kilden er en norsk studie som har dokumentert et ME-samfunn med en felles virkelighetsforståelse og en sterk kultur. Normen i samfunnet er å presentere negative …

ME-samfunnet kan skade pasientene

Publisert i VG 03.08.15 Opprinnelig overskrift: Forskningsbasert ME-debatt ME-samfunnets rådende syn er at ME primært er en «fysisk sykdom». Men kognitiv atferdsterapi og tilpasset trening har fortsatt best dokumentasjon. Konsekvensene av å se bort fra psykologiske mekanismer kan hindre pasienter …

Live Landmark og Lightning Process

Publisert i Dagens Medisin 20.mai.2015 Det sies og skrives en del om Lightning Process-kurs som vi som har hatt gode erfaringer med kurset ikke kjenner oss igjen i. Det er tid for å presentere noen fakta. LP (Lightning Process) er …

Live Landmark

Live Landmark
Tlf 918 55 303
live@livelandmark.no

Live Landmark AS  |  Tlf 918 55 303  |  live@livelandmark.no  |  Org.nr 998 517 087

Facebook  |   Twitter  |   RSS-feed  |   Samfunnsengasjement