Live Landmark

Mentaltrener & foredragsholder

Lightning Process

Lightning Process

Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp. Du får opplæring i en metode og flere ulike verktøy, slik at du kan påvirke deg selv.

HER finner du søknadsskjema til Lightning Process kurs.

Lightning Process kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at du får undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er du som må gjøre jobben i etterkant. Deltakerne lykkes best om de går 100% inn for oppgaven og er villige til legge inn nødvendige innsats.

Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process og følgende temaer vil bli gjennomgått:

 • Sammenhengen mellom tanker og følelser.
 • Automatiske ubevisste tankemønstre.
 • Uoppmerksomhetsblindhet. Hjernens lyskaster.
 • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Lær deg og skru av og på aktiveringen.
 • Språkets betydning. Fra offer til aktør.
 • Antakelser og overbevisninger. Kraften bak hva du tror.
 • Indre dialog. Konsekvensene av hvordan du snakker til deg selv.
 • Hjernens formbarhet og evne til læring.
 • Automatiske reflekser kan gi kroppslige utslag basert på klassisk betinging.
 • Ubevisste forventninger basert på erfaringer forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS).
 • Triggere. Hva reagerer du på og hvordan?
 • Kurset avsluttes hver dag med trening på en metode, som vi skal øve på gjennom kurset slik at du vet hvordan du skal bruke den på egenhånd.
 • I etterkant av Lightning Process vil du ha personlig oppfølging.
 • Viktige spørsmål før kurs:
 • 1. Tror du at du kan påvirke deg selv?
 • 2. Er du klar for å ta ansvar for egen helse?
 • 3. Er du motivert for å lære deg noe nytt?
 • Live Landmark var den første norske instruktøren i Lightning Process og har veiledet langt over 1000 voksne personer og flere hundre unge mennesker siden 2008. Hun har også brukt de mentale teknikkene og atferdsstrategiene selv HER KAN DU LESE BOKEN.

HER finner du søknadsskjema til Lightning Process.

Spørsmål?

Live Landmark

Live Landmark
Tlf 918 55 303
live@livelandmark.no

Emilie Kalkenberg

"Jeg var ikke sikker på om jeg noen gang kom til å klare dette, men mental trening med Live gjorde det mulig."

Emilie Kalkenberg, Norgesmester i skiskyting

Klar for å delta på LP-kurs?

Live Landmark AS  |  Tlf 918 55 303  |  live@livelandmark.no  |  Org.nr 998 517 087

Facebook  |   Twitter  |   RSS-feed  |   Samfunnsengasjement