Gå til innhold

Unge mennesker

Flere enn 300 personer under 20 år har vært gjennom kurs i  Lightning Process.

HER finner du søknadsskjema til Lightning Process kurs som du kan sende inn når du er klar.

  • Mange unge mennesker deltar på Lightning Process kurs. De kan ha ulike utfordringer eller motivasjon og får individuell veiledning.
  • Foreldrene er viktige medspillere og jeg ønsker derfor at foreldrene er med på Lightning Process kurset og sørger for å lære seg både metode og tilnærming for deretter å teste det ut på seg selv. På denne måten vil foreldrene få egenerfaring og dermed bli en enda bedre veileder for deltakeren i etterkant.
  • Foreldrenes oppfølging i etterkant er ofte helt avgjørende for veien videre.
  • Unge mennesker må, på samme måte som andre deltakere, ha en egenmotivasjon for å gjøre en innsats for å påvirke sin egen situasjon. Det er de som må bruke metodene i etterkant, selv om jeg også lærer foreldrene hvordan de kan være med å hjelpe, støtte og veilede.
  • Ring meg gjerne for en samtale i forkant, slik at jeg kan gi så mye informasjon som mulig slik at alle parter er godt forberedt på å ta et skritt i neste retning.

Unge mennesker blir prioritert, og jeg er alltid disponibel for foreldrene i etterkant av kurs!

HER finner du søknadsskjema til Lightning Process kurs som du kan sende inn når du er klar.